12/27/2012

சச்சின்...Flow Chart

சச்சின் - கிரிக்கெட் கடவுள்...  சச்சின் - சாதனைகளின் மன்னன்...சமீபத்தில், தான் ஒரு நாள் போட்டிகளிலிருந்து ஒய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார் . பல விமர்சனங்களுக்கு ஆளான அவர் இம்முடிவை எடுத்துள்ளார்.

மக்கள் மனதில் சச்சினை பற்றிய விஷயம் கீழே படத்தில்...


ஆம். மேட்சில் என்ன நடந்தாலும் சச்சின் பற்றிய கருத்து ஒன்று தான். அவர் வெளியேற வேண்டும், இளம் வீர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும். அது மட்டுமே.

ஒரு வழியா வெளியேறிவிட்டார். இனி சச்சின் அல்லாத இந்திய அணியின் செயல்பாட்டை பார்போம்.

No comments:

Post a Comment